T1-1.jpg (15233 bytes) T1-2.jpg (26323 bytes)
T2-1.jpg (9435 bytes)

záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš

Kto je Lavex ?

Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX vzniklo v roku 1967 ako dobrovoľná záujmová organizácia z iniciatívy 35 prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov. Za viac ako 40 – ročnú existenciu ich počet vzrástol na takmer 200 členských organizácií,čo predstavuje väčšinu prevádzkovateľov týchto zariadení v SR.

sedacka01.jpg (45990 bytes)

Združenie vzniklo s poslaním podporovať vzájomnú spoluprácu združených subjektov,ale aj zastupovať ich voči štátnym orgánom a organizáciám, či v medzinárodných organizáciách pre lanovú dopravu.

Dnes disponuje špecializovaným odborným aparátom pre zabezpečovanie všetkých druhov odborných činností ,ktoré požadujú prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk,má prístup k najnovším informáciám o horských dopravných zariadeniach a horskej technike,je aktívnym účastníkom tvorby súvisiacich legislatívnych a technických noriem,organizuje všetky druhy odborných školení pracovníkov lyžiarskych stredísk a vydáva svoj vlastný odborný časopis o lanovej doprave a cestovnom ruchu.

Členstvo v združení:
V prípade záujmu o členstvo v združení si pozorne prečítajte uvedné dokumeny a vyplnenú záväznú prihlášku zašlite na našu adresu.© 2004-2014 Lavex